Podmienky požičovne

Podmienky požičovne


VACUL s.r.o poskytuje svojim zákazníkom služby v zapožičaní outdoorového vybavenia, materiálu za dohodnutú cenu. Cena je stanovená cenníkom služieb.

Záujemca o zapožičanie materiálu je povinný predložiť pri podpise výpožičnej zmluvy doklad totožnosti. Týmto dokladom sa rozumie občiansky preukaz.

Platba za zapožičaný materiál musí byť uskutočnená vopred a to najneskôr v deň prevzatia materiálu.

Zákazník je povinný zložiť za zapožičaný materiál zálohu. Táto záloha mu bude vrátená pri vrátení nepoškodeného zapožičaného materiálu. V prípade poškodenia, zničenia alebo straty materiálu, bude záloha použitá na opravu prípadne zakúpenie nového materiálu.

Zákazník je povinný oboznámiť sa so stavom zapožičaného materiálu pri jeho prevzatí. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Zákazník zodpovedá za materiál po jeho prevzatí. Materiál bude po jeho vrátení prekontrolovaný.

Zákazník je povinný vrátiť materiál v deň,ktorý je uvedený vo výpožičnej zmluve. Za každý deň oneskorenia je zákazník povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku dennej výpožičnej ceny.

Firma Vacul s.r.o nezodpovedá za prípadné ujmi na zdraví spôsobené používaním vypožičaného materiálu.

Zákazník je povinný vrátiť materiál čistý a suchý.

Vyzdvihnutie tovaru


1. Tovar sa preberá na Mánesovom nám. 2 v Bratislave.

2. Doba výpožičky začína plynúť vyzdvihnutím tovaru a cena sa účtuje za každý deň výpožičky.

3. Presný čas vyzdvihnutia tovaru je možný na základe telefoníckého dohovoru.

4. Zákazník sa pri prevzatí musí preukázať občianskym preukazom, oboznámiť sa so stavom a funkčnosťou požičiavaného materiálu a podpísať súhlas s podmienkami požičovne.

5. Cena za požičanie sa platí pri prevzatí tovaru spolu so zálohou za tovar. Záloha sa zákazníkovi vracia pri vrátení nepoškodeného materiálu.

Vrátenie tovaru


1. Výstroj sa vracia podľa dátumu uvedeného na výpožičnej zmluve.

2. Tovar musí byť čistý, suchý a nepoškodený.

3. Ak by došlo k poškodeniu materiálu je zákazník povinný nám to pri odovzdaní nahlásiť.

4. Požičaný tovar sa vracia na Mánesovom námestí 2 v Bratislave.

Máte nejaké otázky?


Chceli by ste sa ešte niečo spýtať? Neváhajte tak urobiť!

Sme k dispozícii na tel. čísle +421 911 35 62 41E-mailom nás môžete kontaktovať taktiež. Urobíme všetko pre to, aby sme vám odpísali čo najskôr. Kontaktujte nás na mato@vacul.sk.